"Chúng tôi có số liệu thống kê chúng tôi cần thông qua các văn phòng tốt của anh ấy." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Chúng tôi có số liệu thống kê chúng tôi cần thông qua các văn phòng tốt của anh ấy." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi có số liệu thống kê chúng tôi cần thông qua các văn phòng tốt của anh ấy." câu này dịch sang tiếng anh:We got the statistics we needed through his good offices.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.