"Tôi thực sự không cảm thấy quá tốt, tôi rón rén, đặt nó lên với một cái máy bay." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi thực sự không cảm thấy quá tốt, tôi rón rén, đặt nó lên với một cái máy bay." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"'Tôi thực sự không cảm thấy quá tốt,' tôi rón rén, đặt nó lên với một cái máy bay." câu này dịch sang tiếng anh là: 'I really don't feel too good,' I croaked, laying it on with a trowel.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login