"Bạn có muốn gói quà đó không, thưa ông?" tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Bạn có muốn gói quà đó không, thưa ông?" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có muốn gói quà đó không, thưa ông?" dịch câu này sang tiếng anh: Would you like that gift-wrapped, sir?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login