"Khi bạn khởi động động cơ, hãy chắc chắn rằng chiếc xe ở trạng thái trung tính." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Khi bạn khởi động động cơ, hãy chắc chắn rằng chiếc xe ở trạng thái trung tính." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi bạn khởi động động cơ, hãy chắc chắn rằng chiếc xe ở trạng thái trung tính." dịch câu này sang tiếng anh là: When you start the engine, make sure the car's in neutral.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.