"Zoe bù đắp cho sự nhút nhát của mình bằng cách nói nhiều." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Zoe bù đắp cho sự nhút nhát của mình bằng cách nói nhiều." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Zoe bù đắp cho sự nhút nhát của mình bằng cách nói nhiều." câu này dịch sang tiếng anh là: Zoe overcompensates for her shyness by talking a lot.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login