"Chà, để bắt đầu, bạn sẽ cần điền vào mẫu đơn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Chà, để bắt đầu, bạn sẽ cần điền vào mẫu đơn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chà, để bắt đầu, bạn sẽ cần điền vào mẫu đơn." dịch câu này sang tiếng anh là: Well, for starters, you'll need to fill out an application form.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login