"Tôi có thể gặp nạn tại chỗ của bạn vào tối thứ bảy không?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi có thể gặp nạn tại chỗ của bạn vào tối thứ bảy không?" tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có thể gặp nạn tại chỗ của bạn vào tối thứ bảy không?" tiếng anh là: Can I crash at your place on Saturday night?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login