"Phiên tòa nhanh chóng được kết thúc." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Phiên tòa nhanh chóng được kết thúc." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phiên tòa nhanh chóng được kết thúc." dịch sang tiếng anh: The trial was swiftly brought to an end.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login