"Giáo đường Do Thái cung cấp cho các thành viên một cơ hội để gặp gỡ và phát triển tình bạn." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Giáo đường Do Thái cung cấp cho các thành viên một cơ hội để gặp gỡ và phát triển tình bạn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giáo đường Do Thái cung cấp cho các thành viên một cơ hội để gặp gỡ và phát triển tình bạn." tiếng anh dịch: The Synagogue provides members an opportunity to meet and develop friendships.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login