"Họ ngồi xung quanh, trò chuyện vu vơ." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Họ ngồi xung quanh, trò chuyện vu vơ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ ngồi xung quanh, trò chuyện vu vơ." tiếng anh câu này dịch: They sat around, chatting idly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login