"Thêm nhân viên đã được soạn thảo để đối phó với cơn sốt Giáng sinh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Thêm nhân viên đã được soạn thảo để đối phó với cơn sốt Giáng sinh." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thêm nhân viên đã được soạn thảo để đối phó với cơn sốt Giáng sinh." câu này tiếng anh dịch: Extra staff were drafted in to deal with the Christmas rush.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login