"Cô ấy huých kính về phía tôi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô ấy huých kính về phía tôi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy huých kính về phía tôi." câu này dịch sang tiếng anh:She nudged the glass towards me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login