"Khi rượu được lên men, nó tạo ra bọt khí." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Khi rượu được lên men, nó tạo ra bọt khí." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi rượu được lên men, nó tạo ra bọt khí." tiếng anh dịch: When wine is fermented, it gives off bubbles of gas.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login