"Người dùng có kinh nghiệm có quyền truy cập trực tiếp vào các tệp dữ liệu chính." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Người dùng có kinh nghiệm có quyền truy cập trực tiếp vào các tệp dữ liệu chính." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người dùng có kinh nghiệm có quyền truy cập trực tiếp vào các tệp dữ liệu chính." dịch sang tiếng anh: Experienced users have direct access to the main data files.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login