"Thêm ba lon nước để làm nước cam." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Thêm ba lon nước để làm nước cam." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thêm ba lon nước để làm nước cam." câu này tiếng anh là: Add three cans of water to make the orange juice.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.