"Đau đầu của tôi tốt hơn nhiều, cảm ơn." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đau đầu của tôi tốt hơn nhiều, cảm ơn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đau đầu của tôi tốt hơn nhiều, cảm ơn." tiếng anh dịch: My headache's lots better, thanks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login