"Đội ngũ của chúng tôi liên tục thua cuộc với sự đều đặn đơn điệu." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đội ngũ của chúng tôi liên tục thua cuộc với sự đều đặn đơn điệu." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đội ngũ của chúng tôi liên tục thua cuộc với sự đều đặn đơn điệu." tiếng anh câu này dịch: Our team kept losing with monotonous regularity.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login