"Sex là ý chính của nhạc rap của DJ người Mỹ da đen" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Sex là ý chính của nhạc rap của DJ người Mỹ da đen" dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sex là ý chính của nhạc rap của DJ người Mỹ da đen" câu này dịch sang tiếng anh:Sex is the gist of rap music by the American black D.J
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login