"Tôi đã có một bài học toán đôi tiếp theo." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tôi đã có một bài học toán đôi tiếp theo." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã có một bài học toán đôi tiếp theo." dịch câu này sang tiếng anh là: I've got a double maths lesson next.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login