"Sự xuất hiện của cô vừa được thông báo bởi người giữ chân trung thành." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Sự xuất hiện của cô vừa được thông báo bởi người giữ chân trung thành." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự xuất hiện của cô vừa được thông báo bởi người giữ chân trung thành." câu này tiếng anh dịch: Her arrival had just been announced by the faithful retainer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login