"Các nhà phê bình cho rằng tòa nhà sẽ phá hủy hương vị của khu phố." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Các nhà phê bình cho rằng tòa nhà sẽ phá hủy hương vị của khu phố." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà phê bình cho rằng tòa nhà sẽ phá hủy hương vị của khu phố." câu này dịch sang tiếng anh là: Critics claim the building would destroy the flavor of the neighborhood.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.