"Hình phạt cộng đồng được sử dụng cho những người phạm tội ít nghiêm trọng hơn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Hình phạt cộng đồng được sử dụng cho những người phạm tội ít nghiêm trọng hơn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hình phạt cộng đồng được sử dụng cho những người phạm tội ít nghiêm trọng hơn." dịch câu này sang tiếng anh là: Community punishment is used for less serious offenders.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login