"Tôi không thể hiểu được tên của những ngôi làng chúng tôi đã đến thăm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi không thể hiểu được tên của những ngôi làng chúng tôi đã đến thăm." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể hiểu được tên của những ngôi làng chúng tôi đã đến thăm." câu này tiếng anh dịch: I couldn't get my tongue around the names of the villages we'd visited.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login