"Chúng tôi đi lễ nửa đêm vào Giáng sinh." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Chúng tôi đi lễ nửa đêm vào Giáng sinh." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đi lễ nửa đêm vào Giáng sinh." câu này dịch sang tiếng anh:We go to Midnight Mass at Christmas.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login