"Chúng tôi chuẩn bị cho hành trình dài phía trước." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Chúng tôi chuẩn bị cho hành trình dài phía trước." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi chuẩn bị cho hành trình dài phía trước." dịch sang tiếng anh: We prepared ourselves for the long journey ahead.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login