"Tôi xin lỗi đã vội vàng với bạn, nhưng chúng tôi cần một quyết định vào thứ Sáu." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi xin lỗi đã vội vàng với bạn, nhưng chúng tôi cần một quyết định vào thứ Sáu." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi xin lỗi đã vội vàng với bạn, nhưng chúng tôi cần một quyết định vào thứ Sáu." tiếng anh câu này dịch: I'm sorry to rush you, but we need a decision by Friday.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login