"Công ty chúng tôi có một cam kết về chất lượng và dịch vụ khách hàng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Công ty chúng tôi có một cam kết về chất lượng và dịch vụ khách hàng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công ty chúng tôi có một cam kết về chất lượng và dịch vụ khách hàng." câu này tiếng anh dịch: Our company has a commitment to quality and customer service.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login