"Ôi không! Chờ cho đến khi các chàng trai báo chí có được câu chuyện này." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Ôi không! Chờ cho đến khi các chàng trai báo chí có được câu chuyện này." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ôi không! Chờ cho đến khi các chàng trai báo chí có được câu chuyện này." dịch sang tiếng anh là: Oh no! Wait until the press boys get hold of this story.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login