"Nhiều người chọn làm việc ở các nước đang phát triển vì lòng vị tha." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Nhiều người chọn làm việc ở các nước đang phát triển vì lòng vị tha." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều người chọn làm việc ở các nước đang phát triển vì lòng vị tha." tiếng anh câu này dịch: Many choose to work in developing countries out of altruism.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login