"Hơn một triệu người nước ngoài đến thăm thành phố mỗi năm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Hơn một triệu người nước ngoài đến thăm thành phố mỗi năm." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hơn một triệu người nước ngoài đến thăm thành phố mỗi năm." tiếng anh là: More than a million foreigners visit the city every year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login