"Cảm giác cô dành cho Malcolm đã len lỏi vào cô và khiến cô bất ngờ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cảm giác cô dành cho Malcolm đã len lỏi vào cô và khiến cô bất ngờ." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảm giác cô dành cho Malcolm đã len lỏi vào cô và khiến cô bất ngờ." tiếng anh là: The feeling she had for Malcolm had crept up on her and taken her by surprise.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login