"Các công ty đã thành lập một liên minh để tiếp thị sản phẩm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Các công ty đã thành lập một liên minh để tiếp thị sản phẩm." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các công ty đã thành lập một liên minh để tiếp thị sản phẩm." câu này tiếng anh dịch: The companies have formed an alliance to market the product.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login