"Bạn sẽ muốn tận dụng tối đa các câu lạc bộ bên bờ biển." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Bạn sẽ muốn tận dụng tối đa các câu lạc bộ bên bờ biển." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ muốn tận dụng tối đa các câu lạc bộ bên bờ biển." câu này dịch sang tiếng anh là: You'll want to take full advantage of the beachfront clubs.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.