"Rõ ràng là những bộ phim xấu sẽ ảnh hưởng đến trẻ em như thế nào." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Rõ ràng là những bộ phim xấu sẽ ảnh hưởng đến trẻ em như thế nào." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rõ ràng là những bộ phim xấu sẽ ảnh hưởng đến trẻ em như thế nào." dịch sang tiếng anh là: It is obvious how bad movies will impact on children.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login