"Một arresstee đã được yêu cầu làm một bài kiểm tra hơi thở." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Một arresstee đã được yêu cầu làm một bài kiểm tra hơi thở." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một arresstee đã được yêu cầu làm một bài kiểm tra hơi thở." dịch sang tiếng anh: An arresstee was requested to take a breathalyser test.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login