"Rất cám ơn sự hiếu khách mà bạn đã cho tôi thấy." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Rất cám ơn sự hiếu khách mà bạn đã cho tôi thấy." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rất cám ơn sự hiếu khách mà bạn đã cho tôi thấy." câu này dịch sang tiếng anh:Many thanks for the hospitality you showed me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login