"Đừng tự đùa, anh ấy sẽ thay đổi." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Đừng tự đùa, anh ấy sẽ thay đổi." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng tự đùa, anh ấy sẽ thay đổi." câu này tiếng anh là: Don't kid yourself he'll ever change.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login