"chương trình quản lý sản phẩm" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "chương trình quản lý sản phẩm" dịch thế nào sang tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình quản lý sản phẩm từ đó là: PM (product manager)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login