"Tôi nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy sau ca phẫu thuật." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tôi nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy sau ca phẫu thuật." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy sau ca phẫu thuật." dịch câu này sang tiếng anh là: I remember the moment when I first saw him after the operation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login