"chương trình quản lý dữ liệu nguồn" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "chương trình quản lý dữ liệu nguồn" dịch sang tiếng anh thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình quản lý dữ liệu nguồn đó là: resource object data manager
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login