"chương trình quản" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "chương trình quản" tiếng anh là gì? Cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình quản dịch sang tiếng anh là: management programme
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login