"chương trình phục hồi tự động" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "chương trình phục hồi tự động" tiếng anh nói như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình phục hồi tự động từ tiếng anh đó là: automatic recovery program
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login