"chương trình phong cảnh dọc lộ trình" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "chương trình phong cảnh dọc lộ trình" tiếng anh nói thế nào? Đa tạ nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình phong cảnh dọc lộ trình từ đó là: scenic byway program
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login