"chương trình nghiên cứu và phát triển" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "chương trình nghiên cứu và phát triển" tiếng anh là từ gì? Thank you so much.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình nghiên cứu và phát triển tiếng anh đó là: R&D programme
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login