"chương trình máy điện toán" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "chương trình máy điện toán" tiếng anh nói thế nào? Thank you.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình máy điện toán là: program a computer
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login