"Tội ác đã được thực hiện trên đất Mỹ." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tội ác đã được thực hiện trên đất Mỹ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tội ác đã được thực hiện trên đất Mỹ." tiếng anh dịch: The crime was committed on American soil.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.