"chương trình không tương tác" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "chương trình không tương tác" tiếng anh là từ gì? Đa tạ nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình không tương tác dịch là: non-interactive program
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login