"chương trình khoan triển khai" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "chương trình khoan triển khai" tiếng anh nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình khoan triển khai là: development drilling program
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login