"chương trình hồi phục phần mềm" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "chương trình hồi phục phần mềm" tiếng anh nói như thế nào? Đa tạ nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình hồi phục phần mềm đó là: software recovery facility (SRF)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login