"chương trình hóa tự động" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "chương trình hóa tự động" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chương trình hóa tự động tiếng anh là: automatic programming
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login